Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

AKADEMIA WĘZŁÓW – lekcja EWPS w ODRA CENTRUM

Kwiecień 12, 2019

W dniu 11 kwietnia 2019 r. lekcja eksploatacji wyposażenia pokładowego statków odbyła się na pływającym budynku (pow. 800 m kw.) – „Odra Centrum” – Fundacji OnWater.Po przywitaniu przez Prezesa Fundacji: Kamila Zaremby i przedstawieniu swojej załogi przystąpiono do nauki węzłów z udziałem doświadczonego kapitana Janusza Fąfary.  Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali instruktażu i pod bacznym okiem instruktorów uczniowie sami podjęli się wykonania węzłów na linach.Sztuka wiązania węzłów została szybko opanowana przez przyszłych marynarzy i sprawnie dokonali prezentacji swoich umiejętności przy wykorzystaniu specjalnych stanowisk w AKADEMII WĘZŁÓW.W przerwie chwila na relaks oraz wymianę opinii.

Na zakończenie dokonaliśmy wpisu w Księdze Pamiątkowej obiektu. Lekcja w Akademii Węzłów pozwoliła uczniom TŻŚ rozwinąć zdolności manualne, które są niezbędne w pracach pokładowych na statkach. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Fundacji Panu – Kamilowi Zarębie i wszystkim instruktorom za pouczającą lekcję w Akademii Węzłów!