Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

Marzec 21, 2019

W dniu 20 marca 2019 r. mieliśmy zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Wykład prowadził wieloletni pracownik ŻnO -inspektor BHP Tadeusz Sobiegraj. Była mowa o trapach, relingach, linach, cumowaniu, „fajrowaniu” oraz zagrożeniach przy tym występujących. Lekcja ta była bardzo istotna dla przyszłych marynarzy, gdyż pozwoliła im poznać potencjalne niebezpieczeństwa, z którymi mogą się spotkać podejmując pracę na statkach.  Mogliśmy usłyszeć o prowadzonych postępowaniach powypadkowych jakie miały miejsce na barkach, przy pracy marynarzy podczas śluzowań, załadunków, pracy z linami,  windami, silnikami oraz przy pracach konserwacyjnych na pokładzie a także o „klamkowaniu” się lin stalowych i zagrożeniu z tym związanym.

Na zakończenie podane zostały  aktualnie obowiązujące akty prawne oraz instrukcje w zakresie BHP na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej.