W panelu „DLA RODZICÓW” zamieszczane są informacje, o których powinni wiedzieć rodzice uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.:

                UWAGA!    Przypominamy o terminie konsultacji rodziców z nauczycielami!

Zebranie z Rodzicami, konsultacje wszystkich nauczycieli

28 marca 2019 r.

17:00-18:00

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w okresie zimowych ferii – 2019 zamieszczamy poniżej do pobrania list od Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz list od Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju i Głównego Komendanta Policji.:

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1)

Uzależnienie

Każde używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją i dochodzi do przymusu jej zażywania. Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.

Aby stwierdzić uzależnienie, muszą wystąpić co najmniej trzy z sześciu objawów:

  • Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania. Oznacza to, że osoba musi przyjąć substancję, żeby albo czuć się dobrze, albo nie czuć się źle.
  • Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. Jeśli ktoś już sięgnie po narkotyk lub alkohol, to zaczyna w krótkim czasie powtarzać tę czynność – dochodzi do ciągu.
  • Fizjologiczne objawy stanu odstawienia – zespoły abstynencyjne. Substancje uzależniające dają nie tylko objawy w trakcie ich brania, ale również w czasie ich odstawiania. Każda z nich daje trochę inne objawy abstynencyjne.
  • Stwierdzenie tolerancji – coraz większe dawki są potrzebne do wywołania stanu przyjemności.
  • Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności. Osoba traci zainteresowanie dotychczasowymi pasjami. Interesuje ją tylko i wyłącznie branie narkotyków lub picie alkoholu. Zamyka się w środowisku osób używających substancji uzależniających.
  • Przyjmowanie substancji pomimo doświadczania jej szkodliwości. Mimo uszkodzenia wątroby, pobytów w izbie wytrzeźwień, spowodowania wypadków drogowych – alkoholicy nadal piją. Silniejszy jest przymus, niż zdrowy rozsądek.

Substancje uzależniające działają na szereg układów neuroprzekaźnikowych, a końcowym efektem tego działania jest uaktywnienie układu nagrody w mózgu. Długotrwałe przyjmowanie narkotyków powoduje uzależnienie od danej substancji, a odstawienie prowadzi do zespołu abstynencyjnego, którego skutki mogą być groźne dla zdrowia, a nawet dla życia osoby uzależnionej.

Warsztaty przeprowadził Pan Piotr Furman,

Fundacja „Praesterno” , Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 80, 53-110

Telefon: 71 372 31 48

Anna Ruszczak, pedagog szkolny

 

W dniu 03.12.2018r. pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Braniborska we Wrocławiu: Adam Ambroży i Janusz Kucab spotkali się z uczniami Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Tematem spotkania była PRZEMOC, rozmowy dotyczyły wyjaśnienia definicji przemocy, rodzajów przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej.

Poinformowano, gdzie należy szukać pomocy w przypadku, jeżeli przemoc dotyka nas lub osoby w naszym otoczeniu.

Prześladowanie i dokuczanie mogą przytrafić się każdemu, niezależnie od wieku, wyglądu, sprawności czy umiejętności. Nikt jednak nie ma prawa wykorzystywać swojej przewagi nad drugim człowiekiem, by go ranić, sprawiać mu przykrość i poniżać! Jeżeli Tobie przytrafiają się takie przykre sytuacje, to pamiętaj, że nie musisz cierpieć w milczeniu. Możesz i powinieneś komuś o tym powiedzieć. Jeżeli sam/a używasz przemocy wobec swoich słabszych kolegów, warto żebyś się zastanowił/a czemu to robisz i czemu tak się dzieje.

Czy wiesz, jak może przejawiać się przemoc? To było jedno z pierwszych pytań, które zadali pracownicy socjalni. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i dojrzałością podczas rozmowy z Panami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.:

przemoc fizyczna

– bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności,

przemoc słowna

– dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów pośrednie formy przemocy – namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy, rozpowszechnianie plotek.

Rozmowy dotyczyły skutków przemocy.

Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji. Osoba krzywdzona ma poczucie poniżenia i upokorzenia, czuje wstyd i lęk. Ofiara przemocy w szkole, w domu może czuć też rozpacz i smutek, często trudno mu/jej się z kimś zaprzyjaźnić, dlatego zazwyczaj izoluje się od kolegów, bliskich osób. Rzadko mówi o tym problemie dorosłym, ponieważ boi się pogorszenia sytuacji i zemsty. Cierpiąc w samotności pogarsza jednak swoją sytuację, ponieważ osoby, które sprawiają mu/jej przykrość, są bezkarne i nadal mogą krzywdzić. Jeżeli osobie krzywdzącej nikt nie wytłumaczy, że postępuje źle, to w konsekwencji utrwalą się w niej/nim agresywne zachowania i poczucie braku odpowiedzialności za własne czyny. Sprawca powinien samodzielnie odpowiadać za swoje czyny i ponosić negatywne konsekwencje swojego zachowania.

Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, mogą długo odczuwać poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach.

Reagując, pomagasz zarówno osobie krzywdzonej, osobie zadającej cierpienie innym, jak i samemu sobie! Porozmawiaj z kimś dorosłym (nauczycielem, pedagogiem, rodzicami lub zadzwoń: Telefon zaufania (darmowy) 116 111 – od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00-2.00

To na dorosłych spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu.

Autor: Ruszczak Anna

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci

Zapraszamy w dniu 1 grudnia 2018 r. w godz. 12.00–13.00 na spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci oraz nastolatków (Sala Cesarska) we Wrocławiu

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci.

Spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci i nastolatków.:

Jak zostać przyjacielem swojego dziecka i nastolatka? Spotkanie o motywacji, inspiracji i rozwoju, relacjach pełnych zaufania, przyjaźni i uważności, a także komunikacji, asertywności i empatii poprowadzi Michał Zawadka, autor książek z zakresu rozwoju osobistego i społecznego. Zgłoszenia: biuro@mindanddream.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Wydawnictwo Mind&Dream.

Warsztaty dla rodziców

„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 14 listopada 2018 r., w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Euro-Concret, odbyły się zajęcia dotyczące praw konsumenta pt. ” Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”. Adresatami byli uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę, przedstawiono prezentację oraz dyskusję z uczniami.

Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Podczas zajęć, uczniowie, na podstawie analizy typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznali istotne z punktu widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki.

Edukator, omawiając poszczególne tematy, aktywizował uczniów, zadając im pytania i zachęcając do dyskusji.

Doświadczenie prowadzącego i rozmowa z uczniami po zajęciach wskazują, że przeprowadzone szkolenia okazały się skuteczną formą przekazania wiedzy z zakresu praw konsumenta. Uczestnicy szkoleń nabyli również praktyczne umiejętności, przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie i poza siedzibą przedsiębiorstwa, składanie reklamacji, odróżnienie reklamacji od gwarancji, kierowanie się zasadami zrównoważonej konsumpcji, krytyczne podejście do promocji, korzystanie z usług finansowo-bankowych, a także otrzymali kontakty do różnych instytucji, do których mogą się zgłaszać w sytuacjach łamania praw konsumenta. Kilku uczniów skorzystało z możliwości kontaktu mailowego/telefonicznego z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli. Pedagodzy zaangażowani w projekt podkreślali, że tego typu zajęcia są niezmiernie przydatne. Spore zaangażowanie uczniów oraz zainteresowanie poruszanymi w czasie szkoleń tematami pokazuje, że problematyka zajęć była trafiona, a forma dotarcia do uczniów i przekazywania wiedzy – bardzo skuteczna.

Opracowała pedagog Anna Ruszczak

Informacja od Rady Rodziców!

Rada Rodziców podjęła decyzję o szkolnym ubezpieczeniu uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Rodzice,
w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl ze składką 64 zł.
W zakresie ochrony znajdują się:
– Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (30 000 zł)
– Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu ( 25 000 zł)
– Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW ( 25 000 zł)
– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (30 zł / dzień)

– Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby – jednorazowa wypłata w przypadku pobytu trwającego min.5dni maksymalnie 2 świadczenia rocznie ( 300 zł )
– Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (3 000 zł)
– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW w tym odbudowa zębów (3 000 zł)
– Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 1000 zł)
– Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)

– Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 24h/dobę na całym świecie- Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)
– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia
– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
– Szczegóły oferty: plik pdf
1. warunki-ubezpieczenia

2. Tabela_uszczerbkow_lub_uszkodzen_ciala_wskutek_NNW_2018-2019

3. nnw-szkolne-wariant4

W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem AXA :

Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
Nr telefonu: 604 055 358
E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl

Zebrania z Rodzicami (Word)

Zebrania z Rodzicami (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 TŻŚ (Word)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 TŻŚ (PDF)