Informacje o egzaminach w TZS we Wrocławiu
zostaną udostępnione na początku 2018 roku.