Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Wrzesień 21, 2018

I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu [fot. Piotr Wojtowicz]

Zgodnie z planem Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej swoim wystąpieniem otworzył I Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie Koźlu odegraniem hymnu Polski, rozpoczęła swój występ pokazem musztry oraz wykonaniem utworów muzycznych ze swojego repertuaru. Występ ten bardzo się podobał uczestnikom Kongresu i orkiestra otrzymała gorące brawa. Swoją drogą miło jest popatrzeć, jak młodzież prezentuje się w mundurach marynarskich.

„Na Odrę ma wrócić regularny transport. Takie są plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o których rozmawiano podczas 1. Kongresu Żeglugi Śródlądowej, jaki odbył się w Opolu. Minister Marek Gróbarczyk tłumaczył, że według założeń rządu stały transport towarów na Odrę wróci do 2020 roku.”

Minister Gróbarczyk podkreślił konieczność budowy zbiorników retencyjnych w całym kraju i widzi potrzebę budowy małych zbiorników wodnych w każdej gminie tam, gdzie tylko istnieją takie warunki. W rozmowie z wójtem jednej z okolicznych gmin zaproszonym na kongres dowiedzieliśmy się, że jego gmina ma takie plany budowy dwóch zbiorników retencyjnych jeszcze w tym roku.

Minister Marek Gróbarczyk poinformował też o planach rozpoczęcia w tym roku budowy dwóch stopni wodnych na Odrze tj.: w Lubiążu i Ścinawie co szczególnie cieszy marynarzy śródlądowych.

Na kongresie byli przedstawiciele Stowarzyszenia TŻŚ oraz Bractwa Mokrego Pokładu z Wrocławia.

Pani Wicewojewoda Violetta Porowska w swoim wystąpieniu zaproponowała utworzenie Muzeum Odry w Opolu i zaoferowała nieruchomości na ten cel. Jest to bardzo cenna inicjatywa, która pozwoli uchronić zabytki tak beztrosko przeznaczane na złom. Na początek Opole, już ma holownik parowy tzw. „DUŻEGO HOLENDRA”, który stoi na kanale ulgi w tym mieście. Straciliśmy bezpowrotnie cenne zabytki pływające, ale też elementy zabytkowych jazów, urządzeń hydrotechnicznych ze śluz, urządzeń dźwigowych, lokomotywek z portów rzecznych. Są jeszcze, ale już ostatnie tzw. zsypy – wywrotnice wagonowe w Porcie Koźle, które warto zachować dla potomnych. Modernizowany jest nietypowy jaz kozłowo – iglicowy na Odrze w Ujściu Nysy, który powinien być ustawiony na lądzie w celu jego prezentacji dla zwiedzających a mówiący o sposobie piętrzenia wody na rzece. Należy podkreślić, że w ostatnich latach dokonała się zmiana w sposobie uprawiania żeglugi, zniknęły barki bez napędu, którymi uprawiano „samo spływ” do Szczecina, przeszliśmy z systemu holowanego na system pchany.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu było reprezentowane przez Dyrektora Szkoły: Pawła Zaparta.

Więcej informacji i zdjęć na stronie:

http://radio.opole.pl/103,251489,i-kongres-zeglugi-srodladowej-w-opolu-fot-paula-

https://www.opole.uw.gov.pl/i-kongres-zeglugi-srodladowej-w-opolu