sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Maj 22, 2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!
Informujemy, że planowane spotkanie z rodzicami na 26 maja br. zostało przeniesione na 9 czerwca 2020r. (wtorek) o godzinie 16.30.
Zapraszamy Państwa na zdalne spotkanie z wychowawcą klasy, na następnie z Dyrektorem szkoły wg poniższego planu:
Klasy pierwsze – godz. 17.00
• Klasa druga – godzina 17.30
Dyrekcja TŻŚ i Wychowawca klasy będą do Państwa dyspozycji na platformie Microsoft Teams, poprzez kanał zespoły – zajęcia z wychowawcą.
Nauczyciele uczący w klasie pozostają do dyspozycji Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN oraz platformy Microsoft Teams.
Iwona Bednarz
wicedyrektor