Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca organizacji pracy Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, od 19 października 2020 r.

Październik 16, 2020

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, wprowadza od dnia 19 października 2020 r. hybrydowy tryb nauczania.

System nauczania hybrydowego będzie obejmował wszystkich uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej u do odwołania. Zajęcia odbywać się będą rotacyjnie, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji, według następującego harmonogramu:

1)      od 19.10.2020 r.– 23.10.2020 r. zajęcia lekcyjne w szkole odbywać będą klasy II TŻG  i IITŻP, na nauczaniu zdalnym pozostaną klasy I TŻP i IIITŻŚ

2)      od 26.10.2020 r. – 30.10.2020 r. zajęcia lekcyjne w szkole odbywać będą klasy I TŻP i IIITŻŚ,  na nauczaniu zdalnym pozostaną klasy II TŻG  i IITŻP.