Informacje o klasach w TŻŚ we Wrocławiu

       wnętrze nowej klasy Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58

Nabór do bezpłatnego Technikum Żeglugi Śródlądowej jest prowadzony na kierunek

Technik Żeglugi Śródlądowej

 

Po ukończeniu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zawodzie technik żeglugi śródlądowej absolwent posiada następujące kwalifikacje:

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

 

Więcej o zawodzie Technik Żeglugi Śródlądowej dowiesz się z filmu promocyjnego

 

Szkoła dysponuje miejscami w internacie Zespołu Szkół nr 23 przy ulicy Gajowej 26 we Wrocławiu.  Zakwaterowanie jest bezpłatne! Dojazd środkami komunikacji miejskiej (autobus nr 122 lub 123) zajmie około 30 minut do siedziby Szkoły przy ulicy Młodych Techników 58.

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie otrzymają bezpłatne umundurowanie.

 

Najlepsi uczniowie mogą liczyć na programy stypendialne.

 

Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do podjęcia pracy (na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego, w administracjach wodnych) lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku marynarza żeglugi śródlądowej w służbie pokładowej lub motorzysty żeglugi śródlądowej w służbie maszynowej.