Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Lekcja z EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA POKŁADOWEGO STATKÓW z udziałem absolwentów – kapitanów żeglugi śródlądowej.

Marzec 26, 2019

Z inicjatywy kapitana żeglugi śródlądowej Józefa Węgrzyna odbyła się lekcja EWPS z udziałem cenionych fachowców, czynnych kapitanów żeglugi śródlądowej, absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej z ulicy Brucknera 10.

Po powitaniu przez Dyrektora Pawła Zaparta kapitan Józef Węgrzyn na wstępnie swojego wykładu krótko wspomniał o dawnej szkole, której likwidacja była dla środowiska żeglugowego ciosem mającym doprowadzić do całkowitego upadku żeglugi śródlądowej w Polsce.

Widok uczniów w mundurach napawa pewnym optymizmem na przyszłość i rokuje lepsze czasy dla tej branży. Przyszłość jest w młodych kadrach uczących się w szkole o bardzo dobrych tradycjach, po której absolwenci pracują na wodach Europy zachodniej, ale także w Polsce.

Można powiedzieć, że zaczynamy od początku, a zacząć można tylko od wykształconej kadry, która zdobędzie doświadczenie pracując na nowoczesnych jednostkach pływających w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwajcarii i innych krajach.

Takim pozytywnym przykładem jest kolega Ryszard Dębicki – absolwent wrocławskiej szkoły żeglugi, który jest obecnie kapitanem największego i nowoczesnego statku śródlądowego w Europie typu Bitumen Tanker pod nazwą: „Lapresta”, rok budowy 2016 o wymiarach 135×17.50 i wyporności: 7385 ton. Jednostka ta pływa po Renie wożąc paliwa płynne. Kapitan Ryszard Dębicki przedstawił sytuację kadrową firm żeglugowych i perspektywy zatrudnienia na tych jednostkach.

Ocenia się, że za 2-4 lat 40% kadry kapitanów przejdzie na emeryturę, istnieje groźba, że zabraknie fachowej kadry kapitanów, gdyż aktualnie nie kształci się w wystarczającej ilości uczniów. Kierunek rozwoju transportu śródlądowego daje gwarancję pracy w przyszłości dla wszystkich uczniów, którzy będą kończyć reaktywowane Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W 2017 r. całkowite przewozy żeglugi śródlądowej w UE osiągnęły 146 mln tonokilometrów. Jednak rok 2018 z powodu suszy uważany jest za … katastrofalny dla żeglugi. Ren jest zdecydowanie najważniejszą europejską rzeką pod względem wielkości przewożonych towarów, stanowią one 2/3 europejskiego transportu w żegludze śródlądowej. Większość transportu towarów drogami śródlądowymi odbywa się na „tradycyjnym Renie” tj. między Bazyleą a granicą niemiecko-holenderską. Przewozy te osiągają prawie 50% wolumenów transportowanych po europejskich śródlądowych drogach wodnych zachodniej Europy.

Biorąc pod uwagę tę stałą tendencję ciążenia przewozów na rzekę Ren nauka w technikum w największym stopniu powinna obejmować tematy związane z tym głównym szlakiem wodnym. W tym celu też należy zgromadzić jak najwięcej informacji, map, wydawnictw opisujących występujące warunki nawigacyjne na Renie oraz kanałach.

Kapitan Józef Węgrzyn przekazał na ręce Dyrektora posiadane mapy, książki i notatki, z których korzystał ucząc się do egzaminów na tzw. „patenty reńskie” z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla uczniów w technikum żeglugowym.

Kapitan Józef Węgrzyn wypowiadając się w sprawach bezpieczeństwa, podkreślił znaczenie tego tematu w pracy marynarza na statkach żeglugi śródlądowej. Przedstawił wypadek jaki miał miejsce na statku i uratowaniu życia członka załogi dzięki stosowaniu nowoczesnych kamizelek ratunkowych.

Kapitan Józef Węgrzyn przekazał pamiątkowe zdjęcie z przysięgi jego rocznika, na którym ślubują na sztandar szkoły, gdzie kapitan Andrzej Podgórski był w poczcie sztandarowym a obecnie jest wykładowcą nautyki i organizacji przewozów w reaktywowanym Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Zdjęcie takie wisiało w gablocie z pamiątkami w starym budynku technikum przy ul Brucknera 10, którego obecnie już się tam niestety nie eksponuje.