TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ we Wrocławiu

NOWY PLAN LEKCJI – aktualizacja planu lekcji, stan na dzień 31-01-2020 roku:

aktualny plan lekcji