Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 2/2019
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

zarządzenie-absolwenci-Gimnazjów

zał.-absolwenci-Gimnazjów

Zarządzenie Nr 3/2019
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów  ośmioletniej szkoły podstawowej do:
-klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
-klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Zarządzenie-absolwenci-szkół-podstawowych

zał-absolwenci-szkoła-podstawowa

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PUNKTOWANE Z EGZAMINÓW GIMNAZJALNEGO/SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 58

53-645 Wrocław

www.tzs.edu.pl