Rekrutacja 2022/2023

 

Dokumenty oraz najważniejsze informacje związane z rekrutacją do klas pierwszych w roku szkolnym 2022-2023.

Zasady rekrutacji 2022_2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023

Kryteria rekrutacji 2022_2023

Harmonogram rekrutacja 2022_2023

Klauzula rekrutacyjna do szkoły

INFORMATOR DLA KANDYDATA

2022wniosek_do_szkoly_ponadpodstawowej

Rekrutacja do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczyna się 16 maja br.

Masz pytania? Napisz do nas: sekretariat@tzs.edu.pl

 

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej  

1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi nabór do szkoły dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych pod adresem www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
3. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
4. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych przez kandydata.

5. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, wraz z ewentualnymi
załącznikami składany jest do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław