Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Rozpoczęcie nauki w reaktywowanym Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Wrzesień 3, 2018

W dniu 03 września 2018 r. o godz. 1000 zgodnie z planem rozpoczęła się pierwsza „lekcja” w reaktywowanym Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58. Pierwszy uczeń wchodzi do klasy Uczniów i gości przywitał Dyrektor Szkoły Paweł Zapart wraz Panią mgr inż. Iwoną Bednarz – Zastępcą Dyrektora.

Dyrektor w swej wypowiedzi nawiązał do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej i podkreślił, że o wydarzeniu tym należy szczególnie pamiętać, gdyż naród, który nie zna swojej historii traci tożsamość. Zlikwidowane 13 lat temu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu odradza się na nowo, dzisiaj podjęli w nim naukę pierwsi uczniowie, co było szczególnie oczekiwane przez całą rzeszę absolwentów TŻŚ – marynarzy śródlądowych. Na pierwszej lekcji gośćmi byli najstarsi absolwenci TŻŚ oraz rodzice uczniów i dziadek jednego z uczniów – także absolwent TŻŚ. W rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczył były poseł Antoni Stanisław Stryjewski, który jako jeden z niewielu sprzeciwiał się likwidowaniu szkolnictwa zawodowego w Polsce, w tym TŻŚ. Poseł Antoni Stanisław Stryjewski w swej wypowiedzi przedstawił fakty z likwidacji TŻŚ i przekazał na rzecz szkoły książkę „KOSMOS” z pamiątkowym meteorytem żelaznym znalezionym w 1576 r. oraz dokument opisującą wydarzenia upadku szkolnictwa zawodowego w Polsce. Marynarze śródlądowi a szczególnie absolwenci TŻŚ oczekiwali od dawna powrotu do Wrocławia swojej szkoły, której należne jej miejsce znajduje się właśnie w tym mieście tak silnie związanym z żeglugą śródlądową poprzez rzekę Odrę. Podkreślali to w swoich wypowiedziach wszyscy goście i życzyli uczniom dobrych wyników oraz przygód z pozytywnymi wrażeniami ze szlaków żeglugowych na śródlądziu w Polsce i całej Europie podczas pierwszych praktyk oraz w trakcie wykonywania zawodu marynarza.:

Jerzy Onderko – najstarszy absolwent PAŃSTWOWEJ SZKOŁY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ we Wrocławiu, który rozpoczynał naukę w 1948 r. tj. dokładnie 70 lat temu. W załączniku; Świadectwo p. Jerzego Onderko.
Zbigniew Priebe – Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej i Uniwersytetu Wrocławskiego, były pracownik „Żeglugi na Odrze ” i „Navigi”. Od lat 90. współwłaściciel firmy spedycyjnej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w TŻŚ.
Wojciech Kato – absolwent TŻŚ, długoletni pracownik ŻnO, kapitan ŻŚ; znakomity fachowiec; posiada patenty „reńskie” ważne na całej długości Renu. Pływał wiele lat u armatorów zachodnich. Całe jego życie zawodowe było związane z żeglugą śródlądową.
Jacek Nawrocik – absolwent TŻŚ z 1977 r. wieloletni kapitan ŻnO, obecnie pływa po Łabie na kontenerowcu wraz z dwoma synami, specjalnie przyjechał z Niemiec na rozpoczęcie nauki w TŻŚ swojego wnuka!