sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i pasowanie na ucznia Zespołu Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

październik 10, 2018

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zespołu Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu, w dniu 6 października 2018r, z udziałem Orkiestry Wojskowej odbyło się ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia. Ślubowanie klas pierwszychW uroczystości ślubowania na zaproszenie Marzeny Gańczy – Dyrektora Zespołu Szkół uczestniczył Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Paweł Zapart. Ślubowanie klas pierwszychPodczas pobytu nawiązane zostały rozmowy o przyszłej współpracy obydwu szkół. Współpraca ta ma na celu wymianę doświadczeń edukacyjnych w zakresie kształcenia przyszłych kadr marynarskich, co rokuje podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie żeglugi. Ślubowanie klas pierwszychZespół Szkół Morskich od 1960 roku nieprzerwanie kształci marynarzy na potrzeby gospodarki morskiej. W ciągu tych 58 lat funkcjonowania szkoła przechodziła wiele przeobrażeń. Z trzyletniej zasadniczej stała się szkołą średnią, w której uczniowie oprócz zawodu mogą uzyskać świadectwo dojrzałości. Jej mury opuściło już przeszło 10,5 tysiąca absolwentów. Ślubowanie klas pierwszychObecnie ZSM kształci techników morskich w czterech zawodach : technik nawigator morski, mechanik okrętowy, logistyk i informatyk. Szkoła planuje poszerzenie kształcenia o przyszłych pracowników do obsługi portów. Należy podkreślić, że Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu funkcjonowało także 58 lat.tj. w latach 1947 – 2005 r. Ślubowanie klas pierwszychOprócz uczniów i ich rodziców w uroczystości ślubowania wzięli udział znamienici goście w tym: Wiceministrowie: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski. Wiceminister Witkowski wraz z Panią Dyrektor Marzeną Gańczy dokonali pasowania młodych ludzi na uczniów ZSM.Uroczystość ślubowania uświetniły występy Orkiestry Wojskowej, którą nagrodzono gromkimi brawami. Ślubowanie klas pierwszychPo tej uroczystości otwarto wystawę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Ekspozycja, poświęcona jest patronowi placówki, nosi ona nazwę: „Eugeniusz Kwiatkowski – twórca gospodarki morskiej niepodległej Polski”.Ślubowanie klas pierwszychZdjęcia: archiwum ZSM w Świnoujściu