sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Ślubowanie uczniów – 2018/2019 TŻŚ Wrocław

październik 21, 2018

 

Po 13 latach przerwy Technikum Żeglugi Śródlądowej uczniowie rozpoczęli naukę i zgodnie z tradycją kultywowaną od 1962 roku, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, który przechowali absolwenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu TŻŚ.

Ślubowanie uczniów TŻŚ: Wrocław, 19 października 2018 r.

Uroczystości związane ze ślubowaniem uczniów reaktywowanego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym przy ul. Młodych Techników 17 o godz. 11,00.

Mszę celebrował Inspektor – ks. Jarosław Pizoń Inspektoria pw. św. Jana Bosko wraz z proboszczem parafii – ks. Jerzym Bachor SDB.

Ksiądz Jarosław Pizoń w swojej homilii wspomniał o naszej dawnej siedzibie przy ul. Brucknera 10, podkreślił jednak, że niezłym miejscem do nauki i kultywowania dobrych tradycji jest także nowy adres przy ul. Młodych Techników. Podkreślił, że przyjmują nas w tutejszej parafii z otwartym sercem a miejsca jest wystarczająco dużo dla wszystkich!

We mszy uczestniczyli także: rodzice uczniów, nauczyciele, absolwenci TŻŚ oraz Ministr Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej – Janusz Karp, Dyrektor TŻŚ – Paweł Zapart.

Rodzice uczniów i absolwenci TŻŚ.

Po mszy, uczniowie wraz pocztem sztandarowym i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali z kościoła do budynku szkoły przy ul. Młodych Techników 58,

odbyło się to przy akompaniamencie orkiestry dętej TŻŚ Kędzierzyn – Koźle.

Po mszy wszyscy uczestnicy ślubowania przy dźwiękach orkiestry TŻŚ przemaszerowali ulicą Młodych Techników do budynku szkoły.

W auli szkoły po przemówieniach Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka, Poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka

oraz odczytaniu listu od Wicepremier – Beaty Szydło – przez Prezesa Stowarzyszenia Waldemara Rybickiego,

złożeniu raportu Ministrowi – Markowi Gróbarczykowi przez Dyrektora TŻŚ – Pawła Zaparta

i odegraniu hymnu polskiego,

przystąpiono do ślubowania.:

ślubowanie, oto jego treść: „Ja uczeń Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ślubuję być mężnym, uczciwym i solidnym uczniem, ślubuję sumiennie wypełniać polecenia nauczycieli, wykładowców, przełożonych i rodziców, ślubuję na swoją młodość osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu, ślubuję nie splamić nigdy honoru i godności ucznia i absolwenta tej szkoły, ślubuję swoją nauką, pracą i wzorowym zachowaniem potwierdzać, że zasługuję na miano dobrego obywatela i patrioty. Ślubuję wiernie służyć Ojczyźnie!”

po ślubowaniu.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektorzy szkół żeglugi z Kędzierzyna – Koźla, Nakła i Świnoujścia oraz rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ślubowaniu uczestniczyli ze wzruszeniem byli: dyrektorzy, nauczyciele oraz absolwenci dawnego TŻŚ przy ul. Brucknera 10.

Po złożeniu ślubowania uczniowie otrzymali z rąk Ministra Marka Gróbarczyka tablety ufundowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

oraz plecaki jako nawiązanie do dawnych „worków bosmańskich”, które otrzymywali uczniowie TŻŚ.

Pamiątkowe wpisy do kroniki szkoły.

Uroczystość ślubowania uświetniła Orkiestra Dęta TŻŚ Kędzierzyn – Koźle dając wspaniały koncert oraz popis musztry paradnej. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy popłynęli w rejs po Odrze przez Śluzę Szczytniki statkiem pasażerskim „WRATISLAVIA”.

Były wzruszenia, łzy w oczach, ściskanie w gardle i w sercu, powróciły wspomnienia o latach szkolnych, o świetnej kadrze nauczycieli, robiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia. Reaktywacja TŻŚ we Wrocławiu nastąpiła w wyniku usilnych starań kadry nauczycielskiej, absolwentów TŻŚ oraz sympatyków żeglugi śródlądowej. Szczególną determinację w walce o powrót TŻŚ do Wrocławia wykazał Prezes Stowarzyszenia TŻŚ Waldemar Rybicki. Całe środowisko tzw. „łodziarzy” jest przekonane, że Wrocław był stolicą żeglugi śródlądowej i nadal powinien nią pozostawać. My Wrocławianie szczególnie powinniśmy robić wszystko, aby barki powróciły na Odrę jako najbardziej ekologiczny alternatywny transport towarów. Należy podkreślić, że ponowne uruchomienie Technikum Żeglugi Śródlądowej mogło nastąpić jedynie w wyniku decyzji obecnych władz Polski, które dostrzegają korzyści jakie daje żegluga śródlądowa i widzą potrzebę kształcenia kadr dla transportu wodnego. Likwidacja szkolnictwa technicznego była błędem i pozbawiła gospodarkę kraju tak potrzebnych teraz techników w zawodach, w oparciu których następuje rozwój Polski.

Załączniki: 1. List Premier Beaty Szydło. 2. List Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Zdjęcia: archiwum TŻŚ.