Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji PRAESTERNO

Listopad 9, 2018

Nasi uczniowie mieli okazję odbyć spotkanie z przedstawicielem Fundacji PRAESTERNO. Fundacja działa od roku 1994, jej misją jest pomoc osobom i grupom społecznym w osiągnięciu dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Swoją misję realizują poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego, promowanie i wspomaganie edukacji i oświaty oraz wspieranie równości szans w dostępie do kultury.

Cieszymy się, że nasza szkoła mogła nawiązać relacje z Fundacją. Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania!

EPSON MFP image