sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Uczniowie naszej szkoły w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Luty 27, 2019

W dniu dzisiejszym (27.02.) uczniowie klasy pierwszej TŻŚ odbyli lekcję wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie. Był to bardzo praktyczny wymiar zajęć, ponieważ odbywał się w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program uzupełniał wiedzę młodzieży z zakresu wiedzy o społeczeństwie i obejmował takie zagadnienia jak:

– historia kształtowania się Samorządu Województwa;

– zakres kompetencji i działania Wojewody, Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa;

– działania Samorządu Województwa;

– przebieg sesji Sejmiku Województwa;

– komisje oraz kluby Sejmiku;

– symbole władzy oraz nagrody Samorządu Województwa.

Lekcja odbyła się w towarzystwie uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Jeleniej Góry, a zakończyła się testem sprawdzającym wiedzę z powyższych tematów. Jeden z naszych uczniów Paweł Lewicki odpowiedział dobrze na zadane pytania i tym samym został nagrodzony.

Uczniowie wrócili do szkoły bogatsi o nowe wiadomości, które chętnie wykorzystają nie tylko w ławach szkolnych naszego Technikum, ale przede wszystkim w codziennym życiu społecznym.