Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

WYJAZD DO „IZBY PAMIĘCI TŻŚ” przy ul. Brücknera 10

Grudzień 8, 2019

W dniu o6-12-2019 r. uczniowie pierwszej klasy Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu odwiedzili historyczną siedzibę szkoły żeglugi przy ul. Brücknera 10. W „Izbie Pamięci”, w której zgromadzone są artefakty związane ze szkolnictwem żeglugowym odbyło się spotkanie z najstarszym absolwentem TŻŚ Jerzym Onderką oraz Waldemarem Rybickim – Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, które sprawuje pieczę nad „Izbą Pamięci”. W swej wypowiedzi Prezes podkreślił fakt reaktywacji Technikum w 2017 r. jako kontynuację tradycji szkolnictwa żeglugowego we Wrocławiu. Zwrócił uwagę na rolę jaką odegrała Szkoła w przywróceniu transportu na śródlądowych drogach wodnych w Polsce. Wspomniał także o wspaniałych nauczycielach, którzy odeszli już na „wieczną wachtę”. Szkołę dla marynarzy śródlądowych ukończyło wielu znakomitych ludzi kultury, polityków, naukowców, artystów, działaczy społecznych i gospodarczych, oficerów marynarki wojennej, żołnierzy i oficerów wojskowych, inżynierów, biznesmenów oraz pisarzy.

Jerzy Onderko opowiedział o początkach szkolnictwa żeglugowego we Wrocławiu, sam rozpoczynał naukę w 1948 r. jeszcze w szkole na ulicy Kleczkowskiej, funkcjonującej jako zawodowe gimnazjum. W pierwszej klasie nie mieli mundurów marynarskich, były to tylko drelichy robocze. W 1946 roku Zarząd Polskiej Żeglugi Śródlądowej podjął decyzję o utworzeniu szkoły kształcącej kadry dla dynamicznie rozwijającego się transportu wodnego, na jej mocy powstała 22 lutego 1947 r. prywatna szkoła we Wrocławiu. W kwietniu 1949 r. jej siedzibą stał się budynek przy ul. Brucknera 10. W 1950 r. została upaństwowiona a w styczniu 1953 r., decyzją Ministerstwa Żeglugi, stała się jedyną szkołą średnią kształcącą młodzież dla branży żeglugowej. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Antoni Gregorkiewicz (1947 – 1953). Wspomniał o faktycznym twórcy Technikum, jego rozbudowy o niezbędne obiekty jak: internat, warsztaty, nowe statki szkolne, pływalnię, salę gimnastyczną, aulę, budynek z nowoczesnymi gabinetami do nauki przedmiotów zawodowych przez wieloletniego Dyrektora -Tadeuszu Cieśli. Przywołał w swoich wspomnieniach wydarzenia, które najbardziej utkwiły mu w pamięci tj.: powitanie na Śluzie Zacisze statków – holowników parowych tzw. Holendrów, wyprodukowane w Holandii i dlatego popularna nazwa holowników to: „Duży Holender” z dwoma maszynami parowymi o łącznej mocy 500 KM o nazwie: „HP Jarowid” oraz „Mały Holender” z jedną maszyną parową o mocy 250 KM i był to „HP Światopełk”.
Na zakończenie Dyrektor Paweł Zapart wraz z uczniami podziękował Panom: Jerzemu Onderce oraz Waldemarowi Rybickiemu za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu lekcji w „Izbie Pamięci” przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu, za przekazanie bardzo ciekawych informacji, anegdot, opowieści związanych z mieszczącą się tutaj szkołą.