Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH

Wrzesień 20, 2019

Zabawy integracyjne lubią osoby w każdym wieku. Na początku atmosfera w każdej nowej grupie bywa sztywna, wystarczy jednak ciekawa gra, żeby przełamać pierwsze lody i dobrze się bawić w towarzystwie i tak też było u nas, w naszym Technikum Żeglugi Śródlądowej, w klasach pierwszych.

Od września 2019r.  w klasach pierwszych integrację prowadzili wychowawcy. W dniu 09.09.2019r. odbyły się zajęcia integracyjne dla naszych wspaniałych uczniów, prowadzone przez Panią Katarzynę Ciupider oraz Pana Jacka Olejnika ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 101 (tel.71 798 68 84) oraz pedagoga szkolnego Annę Ruszczak.

Wspólnie spędzony poza zajęciami lekcyjnymi czas, możliwość wzięcia udziału w zabawach
i różnorodnych ćwiczeniach pozwoliły na lepsze poznanie się uczniów danej klasy i pełniejszą ich integrację.

Każda z klas pierwszych miała okazję wziąć udział w zajęciach, których celem było poznanie uczniów z wychowawcą i koleżankami oraz kolegami.

Na początku byliśmy trochę zamknięci i speszeni nową sytuacją „– mówi jeden z uczniów, później jednak, dzięki ciekawym zadaniom, zaproponowanym przez Panią pedagog, okazało się, że takie zajęcia mogą być świetną zabawą.

Spotkanie obfitowało w interesujące ćwiczenia. Zabawy pozwoliły uczniom lepiej poznać swoje zalety i mocne strony. Zaś praca w grupach umożliwiła młodzieży kreatywne współdziałanie.

Pedagog szkolny

Anna Ruszczak