Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W KLUBIE MUZYKI I LITERATURY

Luty 27, 2019

Organizatorami spotkania są: Klub Muzyki i Literatury, Technikum Żeglugi Śródlądowej i Bractwo Mokrego Pokładu. Serdecznie zapraszamy w dniu 6 marca 2019 r. godz. 12,00 do siedziby Klubu Plac Tadeusza Kościuszki 10.

Relacja z podróży do obwodu irkuckiego i Buriacji Ryszarda Sławczyńskiego pt. „Syberyjskie drogi Polaków do niepodległości”.

Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999). Interesuje się Kresami, które często odwiedza. Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się z bliska pierestrojce. Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej min. w Panoramie Racławickiej i Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi.

W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“. W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał prestiżowy tytuł „Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“ przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie. Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.

Krzyż nad brzegiem Bajkału upamiętniający bitwę podczas Powstania Zabajkalskiego w 1866 r. Fot. R. Sławczyński

Cmentarz z kwaterą upamiętniającą zmarłych zesłańców politycznych. W Tunce na zesłaniu rzebywał Józef Piłsudski. Fot. archiwum R. Sławczyńskiego

Kułtuk nad Bajkałem, gdzie mieszkali przez pewien czas polscy zesłańcy Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski. Fot. R. Sławczyński

Irkuck. Kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywany kościołem polskim. Fot. R. Sławczyński

Irkuck. Kwatera katolicka na Cmentarzu Jerozolimskim. Fot. R. Sławczyński