STREFA RODZICA

Witamy w STREFIE RODZICA. Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje dla rodziców dzieci kształcących się w TŻŚ we Wrocławiu. Pytania dotyczące kształcenia w Technikum prosimy kierować drogą mailową na adres sekretariat@tzs.edu.pl lub w sekretariacie szkoły przy ul. Młodych Techników 58. 

Kalendarz roku szkolnego 2023_2024

KADRA PEDAGOGICZNA W TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLADOWEJ_23_24

list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-2020.09.14

Fundacja PozyTYwka rusza z pomocą!

Fundacja PozyTYwka w ramach  kolejnej edycji projektu MożeMY dla wrocławskich szkół ponadpodstawowych zaprasza do Punktu Konsultacji Psychologicznych dla Młodzieży.
Punkt jest dostępny dla adolescentów w wieku 15 – 19 lat, zaniepokojonych swoim stanem psychicznym, którzy z różnych względów (wstyd, lęk przed oceną, brak pieniędzy) nie mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej w innych miejscach (szkoła, poradnia zdrowia psychicznego). Może
się zgłaszać (samodzielnie lub przez opiekunów) młodzież, u której występuje podejrzenie występowania zaburzeń psychicznych, nieradząca sobie z narastającym stresem związanym np.
ze zmianą szkoły, burzliwie przechodząca kryzys rozwojowy związany z  okresem dojrzewania, mająca problemy z samooceną i akceptacją, pozostająca w konfliktach z rówieśnikami lub bliskimi, doświadczająca przemocy, nie radząca sobie z sytuacją izolacji i niepewności.

Celem konsultacji jest udzielenie bieżącego wsparcia oraz poradnictwo zmierzające do znalezienia konstruktywnych sposobów rozwiązań trudności i podjęcia właściwych interwencji lub pracy terapeutycznej, jeśli problem będzie tego wymagał.
Punkt będzie działał przez całe wakacje.
Działa nasz Punkt Konsultacji Psychologicznych dla Młodzieży zarówno w trybie online jak i osobiście udzielający darmowej pomocy i porad psychologa.
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji każdego kto zmaga się z trudną dla siebie sytuacją – nie koniecznie związaną bezpośrednio z epidemią.
Drogi uczniu, jeśli więc masz jakiś kłopot lub wątpliwości związane z relacjami z innymi, własnym samopoczuciem, konfliktami albo przemocą, obawami o przyszłość, stresem i napięciem, zdrowiem psychicznym własnym lub bliskich i chciałbyś o tym bezpiecznie porozmawiać, uzyskać wsparcie specjalisty i pomoc w znalezieniu rozwiązania – zachęcamy do kontaktu.
Będziemy pracować przez całe wakacje!
Wystarczy zadzwonić pod nr Fundacji PozyTYwka 71 338 30 03 i podać jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz, a rejestratorka przekaże informację odpowiedniemu specjaliście w celu umówienia spotkania online, lub zapisze na konsultację osobistą.
Psycholog albo psychoterapeuta oddzwoni do Ciebie i ustalicie dogodny termin i formę np. przez Skype’a lub inny wideo komunikator, albo po prostu przez telefon.
Możesz również napisać email z krótkim wskazaniem tematu i preferowaną formą kontaktu (telefon, wideorozmowa, osobiście) oraz namiarami na siebie. Również odezwiemy się z propozycją terminu. Adres mailowy do zgłoszeń kot@fundacjapozytywka.org.pl
Zapraszamy do kontaktu!!

Spróbujemy pomóc, podpowiedzieć rozwiązania adekwatne do sytuacji, wesprzeć w tak trudnych chwilach. Niech nikt nie zostaje sam! Wsparcie może otrzymać każdy.
WSZYSTKIE KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE!

Rozpoczęło działalność 1 kwietnia 137 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Można do tych placówek zgłaszać się bez skierowania. Strona internetowa:

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

Poniżej oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. :

Wsparcie psychologiczne

Konsultacje / Psychoterapia Po prostu zadzwoń!

.:

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1)

Uzależnienie i przemoc

Każde używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją i dochodzi do przymusu jej zażywania. Definicja uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.

Aby stwierdzić uzależnienie, muszą wystąpić co najmniej trzy z sześciu objawów:

  • Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania. Oznacza to, że osoba musi przyjąć substancję, żeby albo czuć się dobrze, albo nie czuć się źle.
  • Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. Jeśli ktoś już sięgnie po narkotyk lub alkohol, to zaczyna w krótkim czasie powtarzać tę czynność – dochodzi do ciągu.
  • Fizjologiczne objawy stanu odstawienia – zespoły abstynencyjne. Substancje uzależniające dają nie tylko objawy w trakcie ich brania, ale również w czasie ich odstawiania. Każda z nich daje trochę inne objawy abstynencyjne.
  • Stwierdzenie tolerancji – coraz większe dawki są potrzebne do wywołania stanu przyjemności.
  • Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności. Osoba traci zainteresowanie dotychczasowymi pasjami. Interesuje ją tylko i wyłącznie branie narkotyków lub picie alkoholu. Zamyka się w środowisku osób używających substancji uzależniających.
  • Przyjmowanie substancji pomimo doświadczania jej szkodliwości. Mimo uszkodzenia wątroby, pobytów w izbie wytrzeźwień, spowodowania wypadków drogowych – alkoholicy nadal piją. Silniejszy jest przymus, niż zdrowy rozsądek.

Substancje uzależniające działają na szereg układów neuroprzekaźnikowych, a końcowym efektem tego działania jest uaktywnienie układu nagrody w mózgu. Długotrwałe przyjmowanie narkotyków powoduje uzależnienie od danej substancji, a odstawienie prowadzi do zespołu abstynencyjnego, którego skutki mogą być groźne dla zdrowia, a nawet dla życia osoby uzależnionej.

Warsztaty przeprowadził Pan Piotr Furman,

Fundacja „Praesterno” , Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 80, 53-110

Telefon: 71 372 31 48

Anna Ruszczak, pedagog szkolny

 

W dniu 03.12.2018r. pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Braniborska we Wrocławiu: Adam Ambroży i Janusz Kucab spotkali się z uczniami Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Tematem spotkania była PRZEMOC, rozmowy dotyczyły wyjaśnienia definicji przemocy, rodzajów przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej.

Poinformowano, gdzie należy szukać pomocy w przypadku, jeżeli przemoc dotyka nas lub osoby w naszym otoczeniu.

Prześladowanie i dokuczanie mogą przytrafić się każdemu, niezależnie od wieku, wyglądu, sprawności czy umiejętności. Nikt jednak nie ma prawa wykorzystywać swojej przewagi nad drugim człowiekiem, by go ranić, sprawiać mu przykrość i poniżać! Jeżeli Tobie przytrafiają się takie przykre sytuacje, to pamiętaj, że nie musisz cierpieć w milczeniu. Możesz i powinieneś komuś o tym powiedzieć. Jeżeli sam/a używasz przemocy wobec swoich słabszych kolegów, warto żebyś się zastanowił/a czemu to robisz i czemu tak się dzieje.

Czy wiesz, jak może przejawiać się przemoc? To było jedno z pierwszych pytań, które zadali pracownicy socjalni. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i dojrzałością podczas rozmowy z Panami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.:

przemoc fizyczna
– bicie, kopanie, plucie popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności,

przemoc słowna

– dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów pośrednie formy przemocy – namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy, rozpowszechnianie plotek.

Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji. Osoba krzywdzona ma poczucie poniżenia i upokorzenia, czuje wstyd i lęk. Ofiara przemocy w szkole, w domu może czuć też rozpacz i smutek, często trudno mu/jej się z kimś zaprzyjaźnić, dlatego zazwyczaj izoluje się od kolegów, bliskich osób. Rzadko mówi o tym problemie dorosłym, ponieważ boi się pogorszenia sytuacji i zemsty. Cierpiąc w samotności pogarsza jednak swoją sytuację, ponieważ osoby, które sprawiają mu/jej przykrość, są bezkarne i nadal mogą krzywdzić. Jeżeli osobie krzywdzącej nikt nie wytłumaczy, że postępuje źle, to w konsekwencji utrwalą się w niej/nim agresywne zachowania i poczucie braku odpowiedzialności za własne czyny. Sprawca powinien samodzielnie odpowiadać za swoje czyny i ponosić negatywne konsekwencje swojego zachowania.

Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, mogą długo odczuwać poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach.

Reagując, pomagasz zarówno osobie krzywdzonej, osobie zadającej cierpienie innym, jak i samemu sobie! Porozmawiaj z kimś dorosłym (nauczycielem, pedagogiem, rodzicami lub zadzwoń: Telefon zaufania (darmowy) 116 111 – od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 12.00-2.00

To na dorosłych spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu.

Autor: Ruszczak Anna

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci

Zapraszamy w dniu 1 grudnia 2018 r. w godz. 12.00–13.00 na spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci oraz nastolatków (Sala Cesarska) we Wrocławiu

Świadomi rodzice – szczęśliwe dzieci.

Spotkanie dla rodziców i nauczycieli dzieci i nastolatków.:

Jak zostać przyjacielem swojego dziecka i nastolatka? Spotkanie o motywacji, inspiracji i rozwoju, relacjach pełnych zaufania, przyjaźni i uważności, a także komunikacji, asertywności i empatii poprowadzi Michał Zawadka, autor książek z zakresu rozwoju osobistego i społecznego. Zgłoszenia: biuro@mindanddream.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Wydawnictwo Mind&Dream.

„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 14 listopada 2018 r., w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Euro-Concret, odbyły się zajęcia dotyczące praw konsumenta pt. ” Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”. Adresatami byli uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę, przedstawiono prezentację oraz dyskusję z uczniami.

Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Podczas zajęć, uczniowie, na podstawie analizy typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznali istotne z punktu widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki.

Edukator, omawiając poszczególne tematy, aktywizował uczniów, zadając im pytania i zachęcając do dyskusji.

Doświadczenie prowadzącego i rozmowa z uczniami po zajęciach wskazują, że przeprowadzone szkolenia okazały się skuteczną formą przekazania wiedzy z zakresu praw konsumenta. Uczestnicy szkoleń nabyli również praktyczne umiejętności, przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie i poza siedzibą przedsiębiorstwa, składanie reklamacji, odróżnienie reklamacji od gwarancji, kierowanie się zasadami zrównoważonej konsumpcji, krytyczne podejście do promocji, korzystanie z usług finansowo-bankowych, a także otrzymali kontakty do różnych instytucji, do których mogą się zgłaszać w sytuacjach łamania praw konsumenta. Kilku uczniów skorzystało z możliwości kontaktu mailowego/telefonicznego z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli. Pedagodzy zaangażowani w projekt podkreślali, że tego typu zajęcia są niezmiernie przydatne. Spore zaangażowanie uczniów oraz zainteresowanie poruszanymi w czasie szkoleń tematami pokazuje, że problematyka zajęć była trafiona, a forma dotarcia do uczniów i przekazywania wiedzy – bardzo skuteczna.

Opracowała pedagog Anna Ruszczak