sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

DZIEŃ MARYNARZA 2020

czerwiec 26, 2020

Dzień Marynarza – Wszystkim marynarzom: głęboko wodnym, szuwarowo – bagiennym oraz wojennym w dniu ich święta najlepsze życzenia!

Dlaczego 3 lipca?

W okresie międzywojennym istniało święto marynarzy Flotylli Pińskiej. Święto, podobnie jak wojskowa formacja żeglugi śródlądowej, po 1945 r. musiało być zapomniane. Głównym powodem wymazania z naszej pamięci żołnierzy rzecznych oraz ich święta był cel powstania tej formacji wojskowej. Marynarze śródlądowi bronili na Polesiu przed Bolszewikami dostępu do naszego Państwa.

W dniu 3 lipca 1919 r. pod Horodyszczem trzy łodzie motorowe Flotylli Pińskiej przeprowadziły rajd rzeką Jesiodłą co umożliwiło zajęcie węzła, ważnego ze względów komunikacyjnych. Na pamiątkę tego wydarzenia 3 lipca ogłoszono Świętem Flotylli Rzecznej. Wielu marynarzy rzecznych zostało odznaczonych medalami Virtuti Militari oraz Krzyżami Walecznych.

Wiele branż oraz służb, nawet tych związanych z żeglugą śródlądową, ma obecnie swoje odznaczenia i święta. Żegluga śródlądowa też mogłaby mieć swoje święto oraz odznaczenie Zasłużony dla Żeglugi Śródlądowej. Godnym dniem dla Święta Marynarzy Rzecznych jest historyczne Święto Flotylli Rzecznej w II RP. Przywrócenie tego dnia dla całej branży, będzie kontynuacją upamiętnienia bohaterskich czynów żołnierzy rzecznych oraz symbolem odradzania się w kraju żeglugi śródlądowej.

Jan Pyś

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:, uprzejmie informuję, że Folder jest interaktywny tzn. po naciśnięciu zdjęć lub ikonki FILM mamy możliwość obejrzenia nagrań filmowych: