Informacje o egzaminach w TŻŚ we Wrocławiu

Zarządzenie z dnia 23-06-2020 r. Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie składu komisji poprawkowej z matematyki i terminu egzaminu : Zarządzenie 45 2019 20

UWAGA NA TERMIN EGZAMINU! : 31 SIERPNIA 2020 R.

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Informator o egzaminie zawodowym.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów