Strony „HISTORIA” oraz „GALERIA” zawierają materiały opracowane przez: Irenę Talik (córkę Dyrektora TŻŚ Tadeusza Cieśli), Sylwię Talik, Pawła Talik i dzięki uprzejmości autorów udostępniamy je dla zainteresowanych. W załączniku PDF tekst wraz ze zdjęciami opracowania „58 LAT SZKÓŁ ŻEGŁUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU”:

58 lat historii TŻŚ we Wrocławiu.

Pozycje prezentowane w tym panelu do 2018 r. zamieszczone były na nieistniejącej już stronie internetowej; www.tzswroclaw.pl i za zgodą jej administratorów publikujemy na niniejszej stronie.

ZARYS HISTORII TŻŚ

W 1946 roku Zarząd Polskiej Żeglugi Śródlądowej podjął decyzję o utworzeniu szkoły kształcącej kadry dla dynamicznie rozwijającego się transportu wodnego, na jej mocy powstała 22 lutego 1947 r. prywatna szkoła we Wrocławiu.

W kwietniu 1949 r. jej siedzibą stał się budynek przy ul. Brucknera 10. W 1950 r. została upaństwowiona a w styczniu 1953 r., decyzją Ministerstwa Żeglugi, stała się jedyną szkołą średnią kształcącą młodzież dla branży żeglugowej. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Antoni Gregorkiewicz (1947 – 1953).

Od 1 września 1956 r. dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Cieśla. Nastają tzw. „złote lata” dla Technikum, rozpoczynają się inwestycje, poszerza się baza lokalowa, powstają gabinety rysunku technicznego i maszynoznawstwa. Tadeusz Cieśla pozostaje dyrektorem aż do emerytury tj. do 31 sierpnia 1982 r. Był „prawdziwym gospodarzem” bo tak Go nazywali jego absolwenci i nauczyciele! W Technikum pracuje jeszcze do 1991 r.

W latach 1956 – 1969 Technikum Żeglugi Śródlądowej stopniowo stawało się jedną z najlepiej wyposażonych placówek oświatowych we Wrocławiu. W tym czasie wybudowano internat, nowe skrzydło szkoły, aulę, salę gimnastyczną, budynek warsztatów szkolnych, kryty basen i pełnowymiarowe boisko sportowe. Gabinety przedmiotowe otrzymały najnowocześniejsze wyposażenie. Przeobrażeniu uległa baza szkolenia zawodowego od przerobionych dziewiętnastowiecznych barek parowych poprzez nowo wybudowany w 1961 r. statek szkolny „Młoda Gwardia” i „Westerplatte II” – zwodowany w 1975 r.
W tej szkole dbano o wszechstronny rozwój uczniów, działały liczne koła zainteresowań, międzynarodowe sukcesy odnosił teatr „Sylaba 68″, uroczystości szkolne uświetniała własna orkiestra i chór. Nasi uczniowie wyróżniali się na wielu ogólnopolskich zawodach sportowych, drużyna piłki nożnej MKS „Juvenia” zajmowała czołowe miejsce w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Od 1972 r. przez kolejnych 15 lat, organizowane były rajdy turystyczne „Ster”. Nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ludzie – oddani, pełni zapału i miłości do swojego zawodu. Należy tu podkreślić szczególną rolę i ogromne zaangażowanie dyrektora Tadeusza Cieśli (1956 – 1982) w rozbudowę szkoły, organizację kształcenia i wychowania.

W ciągu pięćdziesięciu ośmiu lat Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i jego filie w: Warszawie, Giżycku, Płocku i Kędzierzynie-Koźlu ukończyło około dziewięć tysięcy absolwentów.

Uchwałą Rady Miejskiej z 2002 r. podjęto decyzję o likwidacji Technikum Żeglugi Śródlądowej, a obiekt przy ul. Brucknera 10 przekazano XIV Liceum Ogólnokształcącemu. Ostatnia uroczystość rozdania świadectw w Technikum Żeglugi Śródlądowej odbyła się 10 czerwca 2005 roku.

Wiele lat oczekiwania, trudu oraz zaangażowania ludzi sektora żeglugi śródlądowej zaowocowało w 2016 roku rozpoczęciem procedury utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Tym samym rozpoczął się nowy etap w historii żeglugi śródlądowej w Polsce.

STATKI SZKOLNE, materiały zebrał i opracował: Tadeusz Sobiegraj – absolwent TŻŚ, kapitan żeglugi śródlądowej, inspektor BHP, redaktor naczelny gazety „ŻEGLARZ ODRZAŃSKI”.

Tadeusz Sobiegraj jest też autorem opracowania historii szkolnictwa żeglugowego w Polsce, które zbiegło się z jubileuszem rozpoczęcia nauki w Szkole Żeglugi Śródlądowej po drugiej wojnie światowej. Poniżej link do artykułu zamieszczonego w Biuletynie Prosto z Pokładu.:

http://bractwomp.eu/media/com_acymailing/upload/biuletyn_nr_165.pdf

Z okazji siedemdziesięciolecia powołania TŻŚ odbył się zjazd absolwentów TŻŚ we Wrocławiu w 2017 r. z którego dostępna jest relacja na stronie:

http://bractwomp.eu/aktualnosci/438-70-lat-technikum-zeglugi-srodladowej-i-80-lat-szkolnictwa-zeglugowego-w-polsce


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej zdjęć

Źródło: dawna strona http://galeria.tzswroclaw.pl

Obejrzyj nasz film promocyjny