sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Konkurs naukowy E(x)plory

październik 10, 2019
Już po raz IX zapraszamy młodych naukowców, wynalazców i innowatorów do podzielenia się swoimi nowatorskimi pomysłami z naszymi ekspertami. Najlepsze prace mogą liczyć na nagrody w postaci stypendiów naukowych (główne nagrody to stypendia w wysokości 10 000, 7 000, 5 000 złotych), wyjazdów międzynarodowych oraz wielu nagród rzeczowych. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 na  www.explory.pl
Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. Przełamujemy stereotyp że nauka jest nudna, popularyzujemy innowacyjne badania, rozwijamy potencjał i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie.
E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy na stronie  www.explory.pl zostanie uruchomiony 1 października i będzie aktywny do 31 stycznia 2020 roku.
E(x)plory to możliwość zdobycia nagród finansowych dla laureatów, nagród rzeczowych dla nauczycieli i bonów edukacyjnych dla szkół. Najlepsi młodzi naukowcy będą reprezentowali Polskę na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży, między innymi w USA i Rumunii.
Wszelkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć można na naszej stronie  www.explory.pl w zakładce „Konkurs”.
Główne założenia w przystępnej formie prezentowane są w krótkiej animacji dostępnej na portalu YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=bqFeA5fOQsQ