sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

PAMIĘCI MARYNARZY

listopad 25, 2023

Listopad jest miesiącem, w którym wspominamy zmarłych, dlatego uczniowie i nauczyciele Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oddali hołd zmarłym marynarzom. Tym bohaterom, którzy zasłużyli się przy budowaniu tradycji marynarzy i ich silnych związków z rzekami, handlem i Polską. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Żeglugi uczcili ich pamięć przy pomniku Pionierów Odry we Wrocławiu. Zostały złożone kwiaty, zapalone znicze oraz odczytany apel pamięci.

APEL PAMIĘCI

Stajemy dziś do apelu przy pomniku Pionierów Odry we Wrocławiu w okresie Święta Zmarłych aby przywołać tradycje, pamięć, męstwo i wytrwałość osób zaangażowanych w dzieje naszej ojczyzny, w odbudowę, rozwój i utrzymanie żeglugi śródlądowej.

Wzywam wszystkich tych rodaków przodków , którzy przez stulecia Wisłą do portów morskich spławiali zboże, którzy ciężką pracą zbudowali największą europejską flotę rzeczą. Zasłużyli się przy budowaniu tradycji marynarzy i ich silnych związków z rzekami, handlem i Polską. Dawnych marynarzy, którzy dają współczesnym powód do dumy i chwały z Polskiej żeglugi śródlądowej.

 • Wzywam Was zajmujący się flisami Wisłą

Stańcie do Apelu!

………………………………………………………………………………………

Wzywam Polaków inżynierów i przedsiębiorców mieszkających na Polesiu i wschodnich krańcach Polski, którzy walczyli o rozwój cywilizacyjny tych terenów. Bohaterów czasu pokoju, którzy prowadzili wymianę handlową, rozwijali żeglugę śródlądową przez budowę portów, kanałów i dostosowywanie rzeki do transportu. Wzywam budowniczych pierwszych polskich kanałów żeglugi śródlądowej Kanału Królewskiego, Kanału Ogińskiego, Kanału Augustowskiego.

Wzywam Was:

 1. Michale Ogiński wojewodo wileński, hetmanie litewski, twórco Kanału Ogińskiego
 2. Pułkowniku Ignacy Prądzyński, dowódco Kwatermistrzostwa Głównego, kierowniku budowy Kanału Augustowskiego

Stańcie do Apelu! Cześć ich Pamięci!

…………………………………………………………………………………….

Do Was wołam Marynarze żeglugi śródlądowej Flotylli Pińskiej! Obrońcy wschodnich rubieży naszego państwa stojący na straży suwerenności kraju. Zamykający nasz kraj przed nawałą bolszewicką. Stanęliście obok siebie z piersi czyniąc wrogowi twardą zaporę. To Wy w bojach na rzekach Polesia z dumą wznosiliście chwałę polskiej bandery. Wasz trud i waleczność doceniona została medalami  Virtuti Militari, Krzyżami Walecznych oraz ustanowieniem 3 lipca świętem marynarzy rzecznych.

Wzywam Was:

 1. Księciu poruczniku marynarki Janie Giedroyciu twórco Flotylli Pińskiej
 2. Marynarze Flotylli Pińskiej

Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!

………………………………………………………………………………………
Do Was wołam Marynarze żeglugi śródlądowej walczący w III Powstaniu Śląskim!. Wasz patriotyzm oraz przywiązanie do wolności to wzór dla potomnych. Po bojach na Kresach Wschodnich bez wahania wsparliście na wodzie i lądzie powstańców ze Śląska. Wzywam Was:

 1. Kaptanie Robercie Oszek dowódco III powstania śląskiego
 2. Marynarze rzeczni walczący w III powstaniu śląskim

Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!

…………………………………………………………………..….

Do Was wołam Marynarze żeglugi śródlądowej oddziału wydzielonego Wisła!, którzy po agresji nazistowskich Niemiec bohatersko broniliście przepraw na Wiśle i pomagaliście wojskom w komunikacji między brzegami rzeki. Wy, którzy ofiarowaliście daninę życia uczestnicząc w zbrojnym powstaniu  przeciwko niemieckiemu okupantowi walcząc o wyzwolenie Warszawy i Wisły.

Wzywam Was:

 1. Komandorze Romanie Kanafoyski, komendancie oddziału wydzielonego Wisła
 2. Marynarze oddziału wydzielonego Wisła

Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!

………………………………………………………………………………………………

Do Was wołam Marynarze  ofiary zbrodniczej przemocy i zamordowani! Więzieni  w niemieckich obozach oraz stalinowskich katowniach i łagrach!

Wzywam Was:

 1. Komandorze Stefanie Frankowski, nauczycielu marynarzy rzecznych, dowódco obrony wybrzeża, więźniu oflagu w Srebrnej Górze po śmierci związany z Wrocławiem
 2. Komandorze Mieczysławie Wróblewski, więźniu obozów jenieckich, kierowniku administracji bezpieczeństwa żeglug śródlądowej we Wrocławiu
 3. Marynarze Flotylli Pińskiej zamordowani w Mokranach

Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!

…………………………………………………………………………………………………..

Do Was wołam Pracownicy administracji rzecznych! którzy obudowywali drogi wodne z wojennej pożogi. Po zakończeniu wojny nie dane Wam było pracować w pokoju. To Wy pracując poświęcaliście wszystko co najcenniejsze czas, emocje, zdrowie i życie. Rzeki, którymi się opiekowaliście nie rzadko ukrywały śmierć zostawioną przez złych ludzi.

Wzywam Was pracownicy śluzy Rędzin na Odrze, którzy złożyli daninę życia:

 1. Eugeniuszu Bogowicz
 2. Fryderyku Gortat
 3. Janie Hermanie
 4. Józefie Ramus
 5. Norbercie Staniszewski
 6. Pracownicy administracji rzecznych przywracający drogi wodne żegludze śródlądowej

Stańcie do Apelu! Cześć ich pamięci ! 

…………………………………………………………………………………………………………

Wzywam Was Marynarzy flotylli rzecznych bohaterowie czasu wojny i czasu pokoju! Wasze prześladowanie, represje trwały długo po zakończeniu II wojny światowej i skończyły się dopiero w dniu śmierci. To Wy przywracaliście Polsce odrzańską żeglugą w zapomnieniu Waszego bohaterstwa i daniny krwi przelanej w walce z bolszewickim najeźdźcą. Wzywam Was:

 1. Tadeuszu Kawalcu, oficerze Flotylli Pińskiej wprowadzający na Odrze transporty pchane i combi
 2. Janie Sobiegraju, podoficerze Flotylli Pińskiej pracowniku administracji rzecznej i nauczycielu szkoły żeglugi śródlądowej we Wrocławiu
 3. Podchorąży Czesławie Śladkowski, konstruktorze statków rzecznych i pracowniku administracji żeglugi śródlądowej na Odrze
 4. Bezimienni bohaterowie czasu wojny i pokoju, którzy zaznaliście goryczy unicestwienia i uniesienia przywracania żeglugi.

Stańcie do Apelu! Chwała Bohaterom!

………………………………………………………………………………………………………………

Wzywam Was! Stoczniowcy i projektanci statków rzecznych to Wy pierwsi zauważyliście skutki nieludzkiej wojny, która nie oszczędziła żeglugi śródlądowej. Jak nigdy dotąd po wojnie mocarstwa rozgrabiły flotę rzeczną, a jej resztki zatopili blokując porty i infrastrukturę. Wasz entuzjazm wskrzesił transport rzeczny gdy przywracaliście do życia zatopione wraki. Byliście napędem transportu rzecznego. To w Waszych głowach powstawały nowe systemy i środki transportu rzecznego. Tysiącami statków zapełniliście drogi wodne w Polsce tworząc jedną z największych europejskich flot rzecznych. Gdy Wasza misja przestała być najważniejsza, gdy nie mogliście się jej bezgraniczne poświęcać, gdy ciężka praca nie gwarantowała bezpiecznej egzystencji jako pierwsi w kraju powiedzieliście: dość!!, chcemy wolnej i solidarnej Polski !!.

Wzywam Was

 1. Stoczniowcy Wrocławskiej Stoczni Rzecznej przy ul. Kwidzyńskiej
 2. Stoczniowcy Wrocławskiej Stoczni Remontowej przy ul. Długiej

Stańcie do Apelu! Cześć ich pamięci ! 

…………………………………………………………………………………………………………….

Do Was wołam! Pozostali Pionierzy Odry i innych dróg wodnych w tym stoczniowcy, portowcy i armatorzy. Wasz nadzwyczajny trud przywrócił żeglugę na drogach wodnych. Wyzwaniem była Odra, którą musieliście poznać i się jej nauczyć. Wasza wiedza, entuzjazm i służba pozwoliła urządzić nowoczesną żeglugę śródlądową na nowoczesnych drogach wodnych. Czyny te należy uznać za bohaterstwo czasu pokoju.

Wzywam Was

 1. Portowcy przywracający życie portom oraz bijący rekordy przeładunkowe
 2. Armatorzy zaangażowani w odbudowę żeglugi śródlądowej z nadzieją patrzący w przyszłość.

Stańcie do Apelu! Cześć ich pamięci ! 

……………………………………………………………………………………………………

Do Was wołam! Nauczyciele marynarzy żeglugi śródlądowej, armatorów, stoczniowców, portowców, budowniczych dróg wodnych. To wasza wiedza i doświadczenie zdobyte na akwenach Kresów Wschodnich, akwenach zaborców, na Wiśle pozwoliło budować we Wrocławiu nowoczesny transport rzeczny i bazę wiedzy o żegludze śródlądowej. Ta Szkoła to szkoła szkół żeglugi śródlądowej, którą tworzyły legendarne postacie i zarazem dobrzy ludzie. Dzisiaj wszyscy warci są brylantów. Wzywam Was nauczyciele

 1. Antoni Gregorkiewicz opiekunie dzieci polskich zesłańców, twórco i założycielu na Syberii i w Polsce harcerskich drużyn żeglarskich, dyrektorze szkoły żeglugi śródlądowej we Wrocławiu.
 2. Tadeusz Cieśla
 3. Marian Szwarc
 4. Maria Bednarska
 5. Stanisław Waszczyński
 6. Mieczysław Wróblewski
 7. Stanisława Inglot
 8. Helena Węgrzyńska
 9. Jadwiga Żuraw
 10. Marian Rynkiewicz
 11. Józef Bąk
 12. Edmund Pająk
 13. Edward Laskownicki
 14. Zygmunt Bartnicki
 15. Bartłomiej Dyda
 16. Bronisław Derkacz
 17. Jacek Mączyński
 18. Waldemar Masłyk
 19. Jacek Mączyński
 20. Maria Teresa Pasek
 21. Janusz Pasek
 22. Jerzy Bartoszek

…………………………………………………………………………….

Wzywam Was! Marynarze żeglugi śródlądowej. Wasza praca jest służbą i stylem życia. Statki, woda, rzeka, brzegi, przyroda, to codzienne piękne środowisko pracy, z którym tworzycie jedność wzajemnie się przenikającą. Przyroda nie zawsze jest przewidywalna i bezpieczna. To ważna część Waszej służby która często oznacza kres rejsu i wezwanie na wieczną wachtę.

 • Wzywam Was marynarze żeglugi śródlądowej, którzy nie wrócili z rejsów

Stańcie do Apelu! Chwała marynarzom żeglugi śródlądowej! Cześć ich pamięci ! 

…………………………………………………..