sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych

wrzesień 12, 2023

Firma Cogito oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  zaprasza do udziału  w programie:

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobieganie samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”

Program kierowy jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 rz.

  1. Dzieci i młodzież zgłoszona do programu jest przez rodziców lub opiekunów  prawnych, a także młodzież, która zgłosi się sama.
  1. Koordynator we współpracy z pracownikiem infolinii kwalifikuje do programu na podstawie rozmowy telefonicznej tzw. triage diagnostyczny.
  1. Uzyskanie zgody osoby wymagającej wsparcia, jej rodziców/ opiekunów prawnych.

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest Anna Ruszczak, pedagog szkolny

broszura

plakat (1)-1