sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

październik 22, 2023

W dniu 20 października 2023 r. w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyrektorzy szkół, reprezentanci uczelni wyższych związanych z żeglugą, przedstawiciele służb mundurowych, osoby związane z żeglugą, byli nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz sympatycy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników koncelebrowaną przez ks. Jana Kleszcza – krajowego kapelana żeglugi śródlądowej. Następnie uczniowie wraz z Panią Dyrektor Iwoną Bednarz, zaproszonymi gośćmi i nauczycielami udali się do siedziby szkoły, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach życzyli uczniom wielu sukcesów w nauce, odwagi, kreatywności, ciągłego rozwoju. Pani Dyrektor Iwona Bednarz zwracając się do uczniów życzyła im sukcesów, zaangażowania, pasji oraz satysfakcji z przyszłego życia zawodowego.

Pan Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Edukacji Ministerstwa Infrastruktury odczytał list Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktur pana Grzegorza Witkowskiego

Uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie:

„Ja uczeń Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu – ślubuję, być mężnym, uczciwym i solidnym uczniem – ślubuję, sumiennie wypełniać polecenia nauczycieli, wykładowców, przełożonych i rodziców – ślubuję, na swoją młodość osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu – ślubuję, nie splamić nigdy honoru i godności ucznia i absolwenta tej szkoły – ślubuję, swoją nauką, pracą i wzorowym zachowaniem potwierdzać, że zasługuję na miano dobrego obywatela i patrioty. Ślubuję wiernie służyć Ojczyźnie!”

Ślubowanie odebrała Pani Dyrektor Iwona Bednarz

Rozpoczęcie edukacji w TŻŚ we Wrocławiu to nie tylko powód do dumy, lecz także duże zobowiązanie. Zakładając na siebie mundur, uczniowie pokazują, że są istotną częścią historii miasta. Należą do elitarnego grona uczniów techników śródlądowych. Jest to powód do dumy, ale także duże zobowiązanie szacunku do tradycji oraz utrzymania wysokiej jakości kształcenia.