Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?


Oto 13 powodów, dla których warto nas wybrać!

 1. Zasada indywidualnego podejścia do ucznia.
 2. Projektowa metoda pracy.
 3. Edukacja oparta na tolerancji, akceptacji.
 4. Przyjazna rodzinna atmosfera.
 5. Wsparcie dla uczniów zdolnych (indywidualizacja zajęć jest dla nas priorytetem).
 6. Małe klasy – liczą maksymalnie 26 uczniów.
 7. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Pielęgnowana u uczniów ciekawość świata – zapraszamy wielu gości.
 9. Opieka pedagoga, zięcia warsztatowe z różnymi specjalistami.
 10. Zajęcia pozalekcyjne – różnorodne propozycje do godziny 17:30.
 11. Aktywny udział w działaniach wolontaryjnych na terenie szkoły i poza nią.
 12. Działające w szkole – rada rodziców i samorząd szkolny.
 13. Budowanie społeczności szkolnej – pracowników, uczniów i ich rodzin.

Zapraszamy !

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów, co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

Nasze atuty:

 • Jesteśmy szkołą gdzie nauczyciele mają dobry kontakt z młodzieżą.
 • Przyjazna atmosfera – sprzyja bezstresowej nauce.
 • Uczniów traktujemy jak studentów – ucząc ich odpowiedzialności i samodzielnej nauki.
 • Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe – m.in. kursy zawodowe nadające uprawnienia, poza normalnym tokiem nauczania.

Nic nas nie powstrzyma przed zaproszeniem Was do naszej szkoły !

Często zadawane pytania:

Pytanie 1 - Czy muszę płacić za naukę w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Edukacja w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jest całkowicie bezpłatna.

Pytanie 2 Gdzie mieści się Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu mieści się przy ul. Młodych Techników 58.

Pytanie 3 Ile trwa nauka w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Nauka w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu trwa 5 lat.

Pytanie 4 Jakie zawód uzyskam po ukończeniu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Zawód uzyskiwany po ukończeniu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu to Technik Żeglugi Śródlądowej.

Pytanie 5 Czy Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu organizuje praktyki zawodowe?

Odpowiedź: Tak, Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu organizuje praktyki uczniom.

Pytanie 6 Kto może zostać przyjęty do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Uczniem Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu może zostać absolwent szkoły podstawowej. Szczegóły dotyczące warunków przyjęcia znajdują się na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

Pytanie 7 Skąd pozyskać bieżące informacje na temat funkcjonowania Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Informacje dotyczące kształcenia w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znajdują się na stronie szkoły. Na konkretne pytania można uzyskać odpowiedź pisząc na adres sekretariat@tzs.edu.pl

Pytanie 8 Gdzie znajdę dokumenty dotyczące rekrutacji do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu?

Odpowiedź: Dokumenty dotyczące rekrutacji do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu można pobrać ze strony internetowej w zakładce rekrutacja.