sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Technikum Żeglugi Śródlądowej w sieci szkół promujących zdrowie

maj 13, 2019

Od 2019r. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zostało wpisane do sieci szkół promujących zdrowie, program został opracowany przez pedagoga szkolnego, Annę Ruszczak. Program realizowany jest od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

HISTORIA PROGRAMU

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1991r. Rozpoczął się od projektu pilotażowego, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program rozwijał się najpierw w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 1 stycznia 2008r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE. Polska została członkiem tej sieci jako jeden z pierwszych ośmiu krajów.

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi,
 • tworzeniu zdrowego środowiska.

STANDARDY

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto:

 1. pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie,
 2. zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) oraz społeczności lokalnej,
  • skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

8 maja 2019 r uczniowie technikum uczestniczyli w interesujących warsztatach pt. „Smaki życia – debata o dopalaczach”, prowadzonych przez pracownika stowarzyszenia MOST – wrocławskiej organizacji pozarządowej zajmującej się promowaniem zdrowego i trzeźwego trybu życia.

Tekst i zdjęcia: Anna Ruszczak