sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Technikum Żeglugi Śródlądowej – statut szkoły

grudzień 16, 2017

W 2017 r. zarządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej utworzono Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, a 3 września 2018 r. uruchomiona została pierwsza klasa.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, które ma swoją unikalną misję – edukować na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, kształtować osobowość i postawy społeczne. Szkoła uczy współpracy, otwartości i szacunku. Uczniowie zdobywają w niej szerokie kompetencje, które ułatwią im start w dorosłe życie. System szkolenia i kwalifikacji marynarzy jest oparty na standardach międzynarodowych i jest w pełni uznawany przez Międzynarodową Organizację Morską, w tym przez wszystkie państwa Strony Konwencji STCW.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu to ważne miejsce na mapie edukacyjnej Wrocławia i całego regionu. Szkoła wspiera odbudowę i silne wsparcie kadrowe polskiej żeglugi oraz wzmacnia rozwój tej branży gospodarki. Zakładając na siebie mundur uczniowie pokazują, że są istotną część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach zamkniętego w 2005 r., Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10. Bogaty dorobek naukowy i kulturalny Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący i motywujący, ale również stawia wysokie wymagania. Dlatego też działaniom, utworzonego w 2017 r. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu towarzyszy: szacunek do tradycji oraz utrzymanie wysokiej jakość kształcenia. Szkoła posiada specjalistyczne wyposażenie i nowoczesny sprzęt, mający na celu odzwierciedlenie rzeczywistych urządzeń znajdujących się na statkach, rozwija i modernizuje posiadaną bazę dydaktyczną i wyposażenie w zakresie kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej. Wpisując się w rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce szkoła uczestniczy w kompleksowych działaniach zmierzających do pełnej aktywizacji gospodarczej kraju.