sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Technikum Żeglugi Śródlądowej – statut szkoły

grudzień 16, 2017

Z dniem 15 marca 2017 r. utworzone zostało Technikum Żeglugi śródlądowej z siedzibą we Wrocławiu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zarządzeniem nr 6 z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 5 Dz. Urz. MGMiŻŚ) i nadano: Statut Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Statut TŻŚ (stan prawny na dzień 1 września 2019 r.).
Nasza szkoła, posiadająca 58 letnią tradycję, wznawia swoją działalność po 12 latach przerwy. Jesienią przywita pierwszych uczniów – w zespole szkół przy ul. Młodych Techników 58.

Organem prowadzącym Technikum jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej (MGMiŻŚ).