sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

WSPÓŁPRACA TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU Z AKADEMIĄ MORSKĄ W SZCZECINIE

czerwiec 19, 2018

Otwierają się nowe możliwości dla uczniów reaktywowanego TŻŚ we Wrocławiu poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia środowiska akademickiego. W dniu 15.06.2018 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny o współpracy, która z pewnością zaowocuje podniesieniem jakości kształcenia młodych marynarzy w TŻŚ.

List intencyjny podpisali:

ze strony Akademii Morskiej Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka,

ze strony Technikum Żeglugi Śródlądowej Dyrektor Szkoły – Paweł Zapart.

W zawarciu porozumienia uczestniczyli: Prorektor ds. Nauczania dr inż. Agnieszka Deja, Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM.

Ze strony MGMiŻŚ Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej dr Janusz Karp wraz z pracownikami Departamentu.

Celem listu intencyjnego jest:

  1. „podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie żeglugi śródlądowej i dziedzin pokrewnych;
  2. rozszerzenie współpracy nauczycieli Szkoły z nauczycielami akademickimi AM;
  3. zachęcenie uczniów Szkoły do rozwijania zainteresowań zawodowych;
  4. zachęcenie   do kontynuowania   nauki   na poziomie   wyższym   w AM   oraz   wzajemne wspieranie działań Stron;
  5. udzielania   wsparcia   przy   opracowywaniu   autorskich  programów   nauczania   oraz   ich wdrażania;
  6. współpracy w zakresie nowych projektów edukacyjnych i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia.”

Priorytetem jest „pomoc w rozwijaniu potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego młodzieży oraz rozbudzenie w nich aktywności poznawczej”. Pozwoli to na lepsze „przygotowanie   uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o umiejętności i zainteresowania”.

Akademia Morska w Szczecinie jest kontynuatorką edukacji morskiej  rozpoczętej w 1947 roku w tym mieście portowym. W 2017 r. uczelnia obchodziła 70-lecie swego istnienia. W latach 1947 – 2017 uczelnię ukończyło blisko 15 tysięcy absolwentów.