sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Zebrania z Rodzicami

wrzesień 9, 2020
 

Rodzaj spotkania

 

Data spotkania Godzina
 

Spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicamiuczniów klasy I
Zebranie z Rodzicami uczniów klasy I
SpotkanieRady Rodziców

8 września 2020 r. 17:00

17:30

18:00

Zebranie z Rodzicami uczniów klas II, III  15 września 2020 r.  

17:00 – 18.00

 

Zebranie – poinformowanie o prognozowanych ocenach na I okres, konsultacje wszystkich nauczycieli 15grudnia 2020 r. 17:00-18:00
Zebranie z Rodzicami, konsultacje wszystkich nauczycieli 23marca 2021 r. 17:00 -18:00
Zebranie – poinformowanie o prognozowanych ocenach na I okres- dotyczy uczniów klas I, II, konsultacje wszystkich nauczycieli 4 maja 2021 r. 17:00 -18:00
Zebranie – poinformowanie o prognozowanych ocenach na I okres- dotyczy uczniów klasy III, konsultacje wszystkich nauczycieli 8czerwca 2021 r. 17:00 -18:00