Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław

Sekretariat

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław

adres mailowy:

sekretariat@tzs.edu.pl

Praktyki

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław

Samorząd szkolny

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław