Zapraszamy do pobrania aktualnego planu lekcji.

http://tzs.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/plan-lekcji_oddzia%C5%82y_02_10-1.pdf