sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki 2023

wrzesień 28, 2023

„NAUKA Porusza” – pod tym hasłem odbył się XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki 2023

14 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Interaktywnych Pokazach w ramach XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023. Pierwszy pokaz w tym dniu poprowadził dr Michał Karpuk, adiunkt  Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Szyfry, kryptografia i matematyka”. Podczas pokazu Pan doktor przedstawił  krótką historię utajniania informacji. Opowiadał o szyfrach, hasłach, protokołach. Wyjaśnił jak funkcja matematyczna może być wykorzystana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Przedstawił polskich  matematyków, którzy  przyczynili się do rozwoju kryptografii w okresie II wojny światowej. To polscy wojskowi odkryli nowy rodzaj niemieckich szyfrów i nieznaną dotychczas maszynę szyfrującą Enigmę.

Drugi pokaz poprowadziła dr  hab. inż. Renata Siedlecka  z Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „O co chodzi z tymi katalizatorami?”. Pani doktor omówiła pojęcie szybkości reakcji chemicznych  oraz czynników od których ona zależy. Przedstawiła zjawisko katalizy i wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznych. Omówiła przykłady zastosowania katalizatorów w przemyśle i życiu codziennym. Następnie  przeprowadziła pokaz reakcji chemicznych zachodzących przy udziale  katalizatorów.

15 września 2023 r. Pani dr Aneta Kazanecka z Akademii Wojsk Lądowych poprowadziła pokaz na temat: „Savoir-vivre w szkole i poza szkołą”. Pani doktor omówiła zasady właściwego zachowania się w towarzystwie, w określonych miejscach i sytuacjach, w szkole i poza nią. np. właściwe zachowanie w określonym miejscu i czasie. Uzmysłowiła nam, że dobre maniery świadczą o naszej kulturze osobistej.

 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli ponownie wziąć udział w tak ciekawym wydarzeniu jakim jest Festiwal Nauki.

Koordynatorami niniejszego wydarzenia były p. Diana Grycner oraz p. Renata Zalewska.