sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Informacja dla rodziców

grudzień 2, 2021

Szanowni Państwo,

7 grudnia 2021 r. (WTOREK), odbędą się zebrania oraz konsultacje wszystkich nauczycieli:

 o godz. 17:15 w sali  nr 5 spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV TŻŚ, z wychowawcą Pawłem Prokopczakiem,

– o godz. 17:30 spotkanie rodziców klas z wychowawcami w następujących salach:

oddział sala wychowawca
I TŻP 4 Grażyna Bieńkowska
III TŻG 6 Iwona Bednarz
III TŻP 117 Monika Śliwińska

o 18:00 – w sali nr 5 spotkanie z rodzicami uczniów klasy II TŻP z wychowawcą (w zastępstwie Paweł Prokopczak) .

Tego dnia podane zostaną propozycje ocen za I okres.

Biorąc pod uwagę jak najlepsze przygotowanie techniczne zaplanowanych spotkań
z nauczycielami, prosimy o zapisanie się poprzez dziennik elektroniczny VULCAN, na spotkanie do odpowiedniego nauczyciela, na konsultacje dotyczące konkretnego ucznia. Zapisy trwają do poniedziałku, tj., 6 grudnia br. do godz. 15.00.

Prosimy o stosowania się do wytycznych MEiN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem COVID.

 

Zapraszamy na spotkania!