Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Luty 19, 2019

Odra Centrum to jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie – dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o  powierzchni 800 m kw. „Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum zajmuje się tematyką ekologii  i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje  działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”. W  ramach Odra Centrum działać będą projekty prowadzone we współpracy z  Gminą Wrocław, ale nie tylko:

  • Szkoła  na Wodzie, gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę o rzece, jej historii,  budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie,
  • iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry,
  • ODRATEKA – czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe.”

Twórcą  Odra Centrum jest fundacja OnWater. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nawiązało współpracę z Ośrodkiem. Zaczęliśmy od wizyty zapoznawczej obiektu i technologii, które są tam zastosowane.

„Wspólnie rozpoczęliśmy cykl spotkań których celem jest wieloletnia współpraca oraz wsparcie wzajemne w ramach prowadzonej działalności. Podczas spotkania omawiane były możliwości wspólnych praktyk, prowadzenie zajęć tematycznych, warsztatów szkutniczych oraz wieloletnia praca nad edukacją dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich.”

„Celem strategicznym partnerów porozumienia jest obudzenie w młodzieży interesowania rzekami tak aby w przyszłości swoje zainteresowania i pracę skupiali wokół Odry.” „Szczególnie ważne dla fundacji była deklaracja złożona przez Pana Dyrektora Technikum Pawła Zaparta uczestnictwa w ceremonii wodowania, chrztu oraz otwarcia Odra Centrum. Jesteśmy przekonani, że jest to przełomowy moment dla rzeki Odry, a nasz skromny wkład będzie pomocny w kontynuowaniu tradycji Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.”Link do strony: http://onwater.pl/odra-centrum/