Sekretariat: sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

„Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej”

Styczeń 31, 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez: Fundację Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, Zakład Historii Wojskowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Zachęcamy do udziału w konferencji oraz do zaprezentowania posiadanych pamiątek, informacji związanych z powyższą tematyką. W TŻŚ nawigacji uczył Jan Sobiegraj, przedwojenny bosman na kanonierkach wód Pińskich, partyzant z lasów Świętokrzyskich.

Szczegółowe informacje dot. konferencji zawiera strona: http://www.fomt.pl/index.php/15-konferencje/282-zapomniane-bandery-flotylle-rzeczne-ii-rzeczypospolitej