sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Technik Żeglugi Śródlądowej – zawód z perspektywami na przyszłość

czerwiec 15, 2018

    Żegluga śródlądowa jako dziedzina transportu na przestrzeni wielu wieków była i nadal pozostaje najbezpieczniejszą oraz najbardziej ekonomiczną gałęzią logistyki. Obecnie przeżywa dynamiczny rozwój w krajach UE. Strategia Unii przewiduje do 2050 r. nawet 50%-owy udział w transporcie ogółem, co stwarza szerokie możliwości również dla polskich absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W Polsce również pojawiły się realne perspektywy rozwoju  tego kierunku.

 

 

   W marcu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda ratyfikował Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja umożliwia jego sygnatariuszom występowanie o unijne środki na inwestycje na rzekach. Wiąże się to ze zobowiązaniem dostosowania głównych szlaków wodnych do co najmniej czwartej, czyli międzynarodowej klasy żeglowności rzek. 76 mld złotych to kwota, którą polski rząd będzie musiał przeznaczyć na ten projekt, natomiast po wdrożeniu planów inwestycyjnych przychody z transportu śródlądowego będą sięgać 300 mld zł.

W tej sytuacji warto zastanowić się nad podjęciem nauki w Technikum Żeglugi Śródlądowej. Przybliżamy zatem zawody i możliwości związane z transportem rzecznym, gdyż gospodarcze wykorzystanie rzek przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy.

  1. Technik Żeglugi Śródlądowej – planuje i prowadzi żeglugę po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz obsługuje siłownie statkowe, urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe;
  2. Marynarz Żeglugi śródlądowej – pełni funkcję pracownika działu pokładowego na statku, wykonuje prace związane z jego eksploatacją, konserwacją oraz utrzymaniem porządku;
  3. Pilot Żeglugi Śródlądowej – pełni funkcję doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia pilotowe;
  4. Przewoźnik Żeglugi Śródlądowej – w imieniu właściciela przewozu międzybrzegowego wykonuje funkcje związane z eksploatacją promu odpowiadając za przewożone osoby, pojazdy lub inny ładunek.

 

 

 

 

   To zaledwie kilka najpopularniejszych propozycji. Na absolwentów technikum żeglugi śródlądowej czekają miejsca pracy w zakładach budownictwa hydrotechnicznego, przedsiębiorstwach żeglugowych, administracjach wodnych, na jednostkach pływających.

   Oczywiście naukę można kontynuować na studiach wyższych. Nie tylko w Akademiach Morskich, czy Akademiach Marynarki Wojennej. Logistyka, spedycja, mechanika, administracja – oto kierunki, które chętnie przyjmą w swoje szeregi osoby, które ukończyły nasze technikum.