sekretariat@tzs.edu.pl, +48 71 725 53 55 godz. 7.30-15.30

Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy wspierające naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego

marzec 8, 2021
W tym niecodziennym czasie, jakim jest pandemia koronawirusa, pragniemy  dostarczyć młodzieży możliwości produktywnego spędzania czasu podczas
pozostawania w domu.   W tym celu organizujemy kursy zdalne, realizowane poprzez platformę  Moodle, opierające się na nauce z udziałem kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego w postaci lekcji online oraz na pracy samodzielnej uczniów z wykorzystaniem zapewnionych materiałów dydaktycznych.
 Oferujemy uczniom aż 7 różnych szkoleń:
 1)    Przedsiębiorczość: Kurs w ramach projektu „Mazowiecki Uniwersytet   Młodzieżowy” – podzielony na 3 moduły tematyczne:
  • Finacial Literacy,
  • Przedsiębiorczość oraz Krytyczne Myślenie. Tematyka zajęć oscylować będzie wokół zagadnień ekonomicznych i matematycznych, z elementami
  • języka angielskiego.

 

Więcej informacji na temat kursu, procedury rekrutacyjnej, a także formularz zgłoszeniowy, znajduje się pod adresem:

 Kurs skierowany do uczniów w wieku 14-16 lat
 Kurs ma formułę e-learningu
 2)    Nauka języka angielskiego: „Język angielski i współczesny świat – język angielski dla licealistów” – w ramach zadania realizowane będą 4 oddzielne kursy; uczeń będzie mógł wybrać kurs, na który chce się zapisać. Każdy z kursów poruszał będzie nieco odmienne zagadnienia tematyczne (zgodne z nazwami szkoleń, wymienionymi poniżej).
 Poszczególne kursy ukazywać będą różne podejścia do omawianej problematyki, odmienne obszary badawcze i możliwe interpretacje. Duży nacisk kładziony będzie na rozwój kompetencji językowych w zakresie komunikacji i praktycznego ich wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do ich samodzielnego rozwijania.
 Możliwe będzie uczestnictwo w następujących kursach:
 2.1)    Język angielski i współczesny świat;
2.2)    Telephoning;
2.3)    Emailing vs formal correspondence;
2.4)    American vs British English for travelers.
2.5)    Word Formation
2.6)    Essay writing
 Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się  pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/ (rejestracja na każdy z ww. kursów odbywa się za pośrednictwem tego samego formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3  ostateczny wybór danego kursu przez ucznia nastąpi w późniejszym czasie, w toku realizacji procedury rekrutacyjnej).
 Kurs skierowany do uczniów w wieku 14-19 lat.   Krótki, intensywny kurs.   Ma formułę hybrydową: e-learning oraz udział w lekcjach on-line
 3)    Przygotowanie do matury: „Język angielski dla maturzystów” – zajęcia koncentrować się będą na kompetencjach językowych, których rozwój ma kluczowe znaczenie dla zaliczenia egzaminu maturalnego:
  • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu;
  • rozwijanie strategii  receptywnych i produktywnych na potrzeby interakcji z egzaminatorem;
  •  poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych;
  • doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej;
  • wzbogacanie zasobów leksykalnych i gramatycznych; rozwijanie wrażliwości interkulturowej;
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów maturalnych.
Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego  znajdują się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/ ,   https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4/
 Priorytetowo zapraszamy tegorocznych maturzystów (oraz uczniów klas niższych szkół ponadpodstawowych). Dwumiesięczny, intensywny kurs. Ma formułę hybrydową: e-learning oraz udział w lekcjach on-line (poniedziałki i środy i wybrane piątki 16:30 – 19:00)
 4)    Ekonomia: „Warsztaty Pogromcy mitów ekonomicznych” – zajęcia z  ekonomii eksperymentalnej, podczas których uczniowie będą mieli szansę  sprawdzić, jak pasjonująca może być nauka ekonomii przez doświadczenia.  W trakcie warsztatów uczestnicy w sposób eksperymentalny będą poznawać wybrane prawa rządzące ekonomią i obalać powszechne mity dotyczące funkcjonowania rynków. Więcej informacji nt. kursu, procedury  rekrutacyjnej, a także niezbędna dokumentacja i formularz zgłoszeniowy, znajdują się pod  adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne,    https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1/
 Trwa nabór do grupy II: start 30.03.2021, warsztaty on-line 30.03, 6.04,  13.04, 20.04, 27.04 18:00 – 20:00
 Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego uczniowie będą musieli  wybrać z listy swoją szkołę, toteż uprzednie zgłoszenie przez szkołę  chęci uczestnictwa jest konieczne dla realizacji procedur  rekrutacyjnych.
 Wszystkie kursy są całkowicie DARMOWE! Od uczestników wymagany będzie  jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenia zwieńczone będą> uzyskaniem imiennych certyfikatów!>
Z poważaniem
 Joanna Pacholska
 Krzysztof Kachniarz